Momenteel

Projecten / activiteiten:

 • Lid van Adviescommissie MBO-Agenda Amsterdam
  Vier jaar geleden hebben de Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente Amsterdam de handen ineen geslagen voor een sterk mbo, dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt: de Amsterdamse MBO-Agenda 2015-2018. Inmiddels is er een vervolg via de volgende MBO-Agenda 2019-2023. In deze nieuwe agenda staan twee ambities centraal:
  • Ambitie 1: Toekomstbestendig onderwijs
  • Ambitie 2: Optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten
  Voor de projectplannen van instellingen werkt de gemeente sinds twee jaar met een onafhankelijke adviescommissie die de conceptaanvragen van de mbo-instellingen van feedback voorziet. Het advies leidt tot kwaliteitsverbetering van de aanvragen en een betere samenwerking tussen de instellingen.
 • Redactiecommissie Toezien
  Voorzitter van de redactiecommissie van het magazine voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, Toezien, van de VTOI/NVTK.
 • Voorzitter van de Raad van Advies voor bedrijven, mbo en hbo van CITO BV
  De raad is samengesteld met leden die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of het beroepsonderwijs. 
 • Lid van de Kwaliteitscommissie van de stichting “Ieder MBO een practoraat”
  Deze commissie voert  periodiek een review uit per practoraat. Bij deze review wordt een practoraat een spiegel voor gehouden, is er sprake van een moment van reflectie voor de betrokken mbo-instelling(en) en krijgt het bestuur van de stichting een beter inzicht in de acties die nodig zijn voor de versterking van practoraten binnen het mbo.

Bestuurlijke rollen:

 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB)
 • Vice-president van Fesi, de Europese koepel van nationale branche-organisaties in de thermische isolatiesector in 20 Europese landen, tevens voorzitter van de Recruitment and Training Commission (RTC) van Fesi.
 • Lid van het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche (OOI)
 • Voorzitter van de stichtingen OVP en Bepro
 • Voorzitter van de stichtingen (Opleidingsfonds) Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap
 • Lid van het bestuur van stichting C3 voor de promotie van chemie, de opleidingen en de beroepen in de chemie, life sciences en procestechniek onder jongeren
 • Voorzitter bestuur Stichting One of a kind. Deze stichting zet zich in om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te leren via werkervaring/arbeidsmatige dagbesteding weer meer structuur en houvast in hun leven te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *