Momenteel

Projecten / activiteiten:

 • Evaluatie van een zij-instroomproject
  Een branche heeft tekorten aan medewerkers in een specifieke functie en heeft daarom een zij-instroomproject geïnitieerd voor een versneld BBL-traject van twee jaar.  In opdracht van de directie van het opleidingsfonds in de sector wordt het zij-instroomtraject geëvalueerd. Op grond daarvan wordt een handreiking ontwikkeld voor een structurele en kostenefficiënte aanpak. Dit project wordt samen met Eva Voncken van Bureau Turf uitgevoerd.
 • Lid van Adviescommissie MBO-Agenda Amsterdam
  Vier jaar geleden hebben de Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente Amsterdam de handen ineen geslagen voor een sterk mbo, dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt: de Amsterdamse MBO-Agenda 2015-2018. Inmiddels is er een vervolg via de volgende MBO-Agenda 2019-2023. In deze nieuwe agenda staan twee ambities centraal:
  • Ambitie 1: Toekomstbestendig onderwijs
  • Ambitie 2: Optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten
  Voor de projectplannen van instellingen werkt de gemeente sinds twee jaar met een onafhankelijke adviescommissie die de conceptaanvragen van de mbo-instellingen van feedback voorziet. Het advies leidt tot kwaliteitsverbetering van de aanvragen en een betere samenwerking tussen de instellingen.
 • Voorzitter van de Raad van Advies voor bedrijven, mbo en hbo van CITO BV
  De raad is samengesteld met leden die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of het beroepsonderwijs. 

Bestuurlijke rollen:

 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB)
 • Vice-president van Fesi, de Europese koepel van nationale branche-organisaties in de thermische isolatiesector in 20 Europese landen, tevens voorzitter van de Recruitment and Training Commission (RTC) van Fesi.
 • Lid van het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche (OOI)
 • Voorzitter van het Opleidingsfonds voor de procesindustrie OVP
 • Voorzitter van de stichtingen (Opleidingsfonds) Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap
 • Lid van het bestuur van stichting C3 voor de promotie van chemie, de opleidingen en de beroepen in de chemie, life sciences en procestechniek onder jongeren
 • Voorzitter bestuur Stichting One of a kind. Deze stichting zet zich in om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te leren via werkervaring/arbeidsmatige dagbesteding weer meer structuur en houvast in hun leven te krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.