Wettelijke bescherming kleine specialistische vakopleidingen

Kleinschalige, unieke vakspecialistische opleiding zoals de opleiding voor pianotechnicus of research instrumentmaker moeten ook in de toekomst blijven bestaan. Samen met de mogelijkheid voor scholen om met andere mbo-instellingen samen te werken creëert de minister van OCW een wettelijke bescherming voor kleine, unieke specialistische vakopleidingen. Opleidingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen een alleenrecht waardoor de onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt de zekerheid heeft dat hij voor een periode van 5 jaar als enige instelling die opleiding mag verzorgen.
Een mooie laatste daad van minister Bussemaker voor het kleinschalig specialistisch vakmanschap. SOS Vakmanschap en het kenniscentrum SVGB hebben jarenlang voor een licentiesysteem gestreden en dat komt er nu! Beide organisatie zijn nu ondergebracht in het Meld- en Expertisepunt van SBB.

Meer hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *