Verplichting energiebesparing door industriele bedrijven

Bedrijven zijn vanaf 2012 verplicht Energie Efficiëntie Plannen (EEP) op te stellen. Want energie niet gebruiken is nog steeds de beste besparingsmogelijkheid. Over de resultaten is de minister van EZ niet tevreden.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister van EZ de resultaten van de EEP-plannen in 2015. Het valt hem tegen en daarom worden bedrijven in de komende periode (2017 – 2020) verplicht gesteld om inzicht te geven in de belangrijkste besparingsmogelijkheden, uitgaande van de best beschikbare technologieën en met een terugverdientijd kleiner dan of gelijk aan vijf jaar. Alleen met een gegronde reden kan een bedrijf daarvan afzien.

Deze aanpak ligt in lijn met het voorstel van D’66 . De vereniging van bedrijven en organisaties die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken (VEMW) vindt dat geen goede aanpak, omdat er in hun ogen een meer structurele verandering noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken in plaats van relatief kleine aanpassingen.

De vereniging van isolatiebedrijven (VIB) deelt de mening dat een systeemsprong nodig is, maar ziet tegelijkertijd nog veel laaghangend fruit hangen waar het gaat om het boeken van energiewinst in bestaande installaties. Het is dus ‘en-en’ en niet ‘of-of’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *