Toekomstgericht beroepsonderwijs

In een recent advies gaat de SER in op de dalende instroom in het beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het is een eerste deel, waarin quick wins worden geadviseerd om zo een halt toe te roepen aan die dalende instroom. In een nog te verschijnen advies zal de raad zich uitspreken over de gevolgen van veranderingen op de arbeidsmarkt voor het middensegment en de invloed daarvan op het opleidingssysteem van het mbo.

Uitgangspunt bij het advies is dat het Nederlandse mbo-systeem, ook vanuit internationaal perspectief, als een krachtig onderwijssysteem wordt gezien. Het gaat er dus om het goede te behouden, dwz zorgen dat er een sterke praktijkcomponent blijft en stimuleer goede verbindingen tussen theorie en praktijk.

Opvallend is dat de SER een koers lijkt voor te stellen om de bbl-route vooral te willen gaan gebruiken voor leven lang leren. In het vervolgadvies komt dit terug. Het kan een doorbreking zijn van het huidige systeem van communicerende vaten tussen bol en bbl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *