Stand van zaken Nederlands klimaatbeleid

De afgelopen week zijn er veel rapporten verschenen over het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Ze zullen waarschijnlijk niet gaan leiden tot aanpassing van het beleid, maar zullen een rol gaan spelen bij het opstellen van het nieuwe regeerakkoord, na de verkiezingen van volgend jaar.

Tot die tijd is het wel van belang dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer de energie intensieve industrie nog één kans geeft om extra energie besparing te realiseren, of anders met verplichtende maatregelen zal komen.

De WRR vindt dat het huidig beleid een helder langetermijnperspectief mist. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. Het beleid moet van vrijblijvend naar verankerd.

De Nationale Energie Verkenning (NEV) verschijnt dit jaar voor de derde keer. De NEV is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2030.
De NEV leert dat:
– het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt;
– de groei van hernieuwbaar niet zo snel gaat dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald;
– het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 nog niet wordt gehaald;
– het werkgelegenheidsdoel uit het Energieakkoord wel binnen bereik ligt;
– de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 afneemt met 23%, wat meer is dan eerder verwacht.

Ook is de evaluatie verschenen naar de werking van de aanpak van het Energieakkoord voor duurzame groei. De aanpak werkt. Het belang van het Energieakkoord als platform en borgingsinstrument blijft ook de komende jaren onverminderd groot. Hoewel het Energieakkoord leidt tot een versnelling in de uitvoering van het Nederlandse energiebeleid, is het ongewijzigd voorzetten ervan niet vanzelfsprekend ook de meest effectieve aanpak voor de toekomst.

In zijn brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de NEV en de evaluatie van het Energie akkoord aanbiedt, merkt de minister op dat in de NEV 2016 de twee belangrijke afspraken uit het intensiveringspakket van april jl. nog niet zijn meegenomen: de besparingsverplichting in de gebouwde omgeving en de aanpak om 9 PJ energiebesparing in de energie-intensieve industrie te realiseren. De minister laat weten dat er nog geen zicht op is dat de industrie het laatste gaat realiseren. Hij geeft ze nog tot 1 november de tijd, anders gaat hij per 1 januari 2017 energiebesparing verplichten via de wet Milieubeheer.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.