Doorstroom mbo naar hbo

Afgelopen week even volop in het nieuws. De doorstroom vanuit het mbo naar het hbo blijft achter en studenten doen er langer om een hbo opleiding af te ronden. De aanleiding voor dit nieuws was de publicatie van het studie van Sociaal Cultureel Planbureau Studiekeuze en studieloopbanen hoger onderwijs: veel wikken en wegen.

Het nieuws is negatief geframed, zoals dat heet. Het is geen goede ontwikkeling. Ik kijk daar een beetje anders tegenaan. MBO is primair beroepsonderwijs en geen vooropleiding voor het hbo. Mensen met een MBO-4 diploma zijn vakmensen en kunnen in een breed scala van beroepen aan de slag. Nederland heeft veel MBO-ers nodig, mits ze de juiste opleiding hebben.  Uitstel van het maken van een keuze voor een beroep en de maatschappelijke druk om steeds maar meer onderwijs te volgen hebben er toe geleid dat veel MBO-ers de overstap naar het hbo probeerden en proberen. Nu het hbo terecht de kwaliteitscriteria voor een hbo-diploma heeft aangescherpt, wordt duidelijk dat de normaalverdeling niet te beïnvloeden is, tenzij je de eisen aanpast. Dus is het een normale reactie wat er nu gebeurt. De uitkomst van het onderzoek zou wat mij betreft tot meer waardering van MBO- opgeleiden mogen leiden.

Tot slot. Dat de doorstroom van mbo naar hbo voor bepaalde groepen jongeren een alternatief is voor de route van havo naar hbo, doet daar niet aan af. Integendeel dat is prima, want kennelijk schort er nog het nodige aan in het voortraject om de leerlingen in een onderwijstraject te krijgen dat past bij hun talenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *