Techniekpromotie naar een nieuwe fase?

Op 5 oktober is Tecwijzer gepresenteerd. Hierin zijn de netwerken van Jet-Net en TechNet gebundeld, zodat scholen voortaan één aanspreekpunt hebben voor het bevorderen van techniekonderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.

Daarnaast gaat TecWijzer ook sturen op kwaliteit van deze netwerken en de verschillende programma’s die in deze netwerken worden gebruikt. Tevens zal TecWijzer een digitaal loket gaan inrichten dat alle activiteiten en programma’s voor techniekonderwijs ontsluit.

Tecwijzer is opgericht vanuit TechniekTalent.nu en JetNet, met het Platform Beta Techniek en de rijksoverheid op de achtergrond. Deze organisaties blijven allen bestaan. Het is daarom van belang dat ze heel duidelijk zijn waarop de afzonderlijke organisaties zich manifesteren en hoe ze toegevoegde waarde leveren aan de promotie van techniek en de instroom van leerlingen in technische opleidingen.

Samenwerking en afstemming is niet alleen voor genoemde organisaties van belang. Naast deze meer algemene organisaties zijn er ook specifieke organisaties die zich bezig houden met techniekpromotie. Ze richten zich op specifieke doelgroepen, zoals VHTO dat doet voor meisjes, of specifieke sectoren zoals C3 voor de chemie en procesindustrie. Ook voor deze organisaties zal het credo samenwerking en afstemming moeten zijn.

Het techniek promotielandschap blijft in beweging. Minder aandacht voor de organisaties en meer voor de inhoud en de impact van techniekpromotie zou wat mij betreft de komende tijd richtinggevend moeten zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *