Beleidsreactie minister OCW over kleinschalige specialistische beroepsonderwijs

Met de beleidsreactie wil de minister uitvoering geven aan haar uitgangspunt dat kleine unieke opleidingen voor Nederland behouden blijven. Al eerder was bekend geworden dat er structureel € 75 mln beschikbaar komt voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen (waaronder kleine, unieke opleidingen). Door dit als nieuws te brengen is de discussie over andere onderdelen uit de beleidsreactie behoorlijk positief ‘geframed’.

Die andere onderdelen betreffen het onderbrengen van het meld- en expertsiepunt kleinschaligespecialistische beroepen en opleidingen bij SBB en het onderwijs in de Dutch HealthTec Academy (DHTA) bij MBO-Amersfoort. Beide onderdelen worden op dit moment, in nauwe verwevenheid en synergie met de wettelijke kenniscentrumtaken, uitgevoerd door het kenniscentrum SVGB. Het unieke arrangement dat in de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met de kleinschalige branches, is opgebouwd, zal met ingang van augustus 2015 ophouden te bestaan.

De minister heeft niet gekozen voor een landelijke vakinstelling en gaat met haar besluit voorbij aan de motie van Van Meenen, die de minister juist opriep om gelijktijdig met de overdracht van wettelijke taken halverwege dit jaar er voor te zorgen dat er een of meer landelijke vakinstellingen zouden komen, waar de DHTA en meld- en expertisepunt in zou worden ondergebracht.

Dat roept de vraag op welke manier de minister gaat waarborgen dat de uitvoering van de kleinschalige unieke opleidingen in de DHTA en het meld- en expertisepunt voor het kleinschalig beroepenveld herkenbaar kunnen blijven functioneren en hun landelijke functie kunnen blijven behouden. De minister schrijft dat MBO Amersfoort ervoor zorgt dat de DHTA haar eigen identiteit behoudt en als opleidingscluster binnen het bredere roc wordt gepositioneerd. Ze laat het kennelijk aan MBO-Amersfoort over. Het is de vraag hoe een en ander er uit gaat zien. Het lijkt op voorhand geen wettelijke borging, die met een landelijke vakinstelling voor kleinschalig specialistisch vakonderwijs vanzelfsprekend zou zijn gerealiseerd. De komende tijd zal daarover meer duidelijk moeten komen. Wat er in ieder geval afgesproken en vast gelegd moet worden is dat over een paar jaar geëvalueerd wordt wat het effect van deze besluitvorming is voor de kleinschalige specialistische vakopleidingen in het mbo-stelsel. Is er sprake van een duurzame plek in het stelsel, die het de opleidingen ook mogelijk maakt om -in nauwe samenwerking met de branches en beroepsgroepen- aan voortdurende vernieuwing en samenhang van de opleidingen te werken? Of blijven het opleidingen die voortdurend aan het overleven zijn?

Klik hier voor een reactie van de schoenherstellersbranche op het besluit van de minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *