De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel overgang taken kenniscentra naar SBB aangenomen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overgang taken kenniscentra aangenomen. Daarbij is ook gestemd over enkele amendementen en moties.

Motie van Jasper van Dijk: ‘…verzoekt de regering, de bezuiniging op de kenniscentra met 20 miljoen te verzachten, waarbij de dekking wordt gevonden in de onderuitputting op de begroting OCW’ – Deze motie is verworpen

Amendement Beertema: Het is de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven niet toegestaan andere activiteiten uit te voeren dan de aan haar door de wet opgedragen taken. – Dit amendement is aangenomen.

Amendement Lucas en Jadnanansing: Dit amendement regelt de evaluatie van deze wet, waarin ook de keuze voor een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt betrokken. – Dit amendement is aangenomen.

Motie Lucas en Jadnanansing: … verzoekt de regering, in die evaluatie mee te nemen of de erkenning van leerbedrijven te zijner tijd bij de SBB nog steeds op de beste plek belegd is. – Deze motie is aangenomen.

Het wetsvoorstel is aangebonden aan de Eerste Kamer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *