Beoordelingscommissie Regionaal investeringsfonds mbo bekend

Voor de beoordeling van de ingediende aanvragen is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld die  de minister van OCW adviseert over de beoordeling van de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de Regeling Regionaal investeringsfonds mbo. De commissie is samengesteld met leden vanuit het bedrijfsleven, overheid en/of het beroepsonderwijs die kennis en ervaring met publiek-private samenwerking in het (beroeps)onderwijs hebben.
D
e commissie bestaat uit de volgende leden:
mw. Bertha Verhoeven, dhr. Wouter van Bruggen, mw. Marianne van der Weiden, mw. Yvonne Moerman, dhr. Hans Koole, mw. Niek van den Berg, dhr. Ben Schippers, dhr. Paul Dirckx, mw. Mirjam Bult-Spiering. Als voorzitter zal dhr. Arie Kraaijeveld optreden. 

De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende subsidieaanvraag en een  toelichtende presentatie aan een deel van de beoordelingscommissie. Deze toelichtende presentatie is niet verplicht. De presentaties voor de beoordelingscommissie vinden plaats in de periode van 7 juli t/m 18 juli 2014. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *