Internetconsultatie over Wet Overgang taken kenniscentra afgerond

De internetconsultatie over het wetsvoorstel waarmee de overgang van taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt geregeld is afgerond. Mijn reactie op het wetsvoorstel heb ik eerder gegeven. Er zijn 17 openbare reacties gegeven. Twee dingen vallen mij daarbij op.

1. Het is een gering aantal. Dat verrast omdat de impact van de voorstellen op de borging van de belangen van het sectorale bedrijfsleven en op vele honderden mensen die momenteel werken bij de kenniscentra fors is. Misschien zijn er reacties gegeven waarbij de keuze om de reactie openbaar te maken niet is aangevinkt.

2. Er is grote zorg over het voortbestaan van de huidige onderwijsvoorziening voor kleinschalig specialistisch vakmanschap, de Dutch Health Tec Academy. Een zorg die ik deel. Er moet wel wat gebeuren om deze voorziening in stand te houden, waarbij geldt dat het goede niet altijd het makkelijkste is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *