Transitie van kenniscentra naar SBB

Door de voorgenomen bezuiniging op de kenniscentra vindt er een groot transitieproject plaats, waarbij de wettelijke taken van de kenniscentra overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De minister heeft de besturen van kenniscentra een  brief gestuurd waarin ze enige duidelijkheid verschaft.

Voor de overheveling van de wettelijke taken is een wetswijziging nodig. De inhoud is nog onbekend; wel is het de bedoeling dat er een consultatie wordt gehouden over het wetsvoorstel. Het is wel belangrijk dat er sprake is van grote zorgvuldigheid, waarbij niet alleen op de grootste gemene deler wordt ingegaan, maar ook op de specifieke kenmerken van de afzonderlijke kenniscentra.

Ondertussen zijn allerlei processen in gang gezet over de overgang naar SBB te realiseren. Het aantal sectorkamer is bekend; de onderstructuren, bedoeld om de grote verscheidenheid aan branches een plek te geven in de nieuwe structuur, worden langzaam maar ingevuld; de toedeling van kwalificatiedossiers naar de sectorkamer vindt plaats.

De brief van de minister van OCW beoogt enige duidelijkheid te geven over het transitietraject. Voor het kenniscentrum SVGB blijven er nog wel de nodige zaken onduidelijk, omdat dit kenniscentrum geen ‘doorsnee’ kenniscentrum is door het feit dat er ook andere activiteiten plaatsvinden. Er wordt door het kenniscentrum via de Dutch Health Tec Academy (DHTA) onderwijs verzorgd. Ook is het kenniscentrum voor het meldpunt  voor bedreigde beroepen en opleidingen de werkorganisatie. Voor deze activiteiten moet de komende tijd een passende oplossing gevonden worden. De eerste contouren tekenen zich af, maar daarover later meer.

Meer in algemene zin is een groot zorgpunt dat het werk waarvoor de kenniscentra verantwoordelijkheid dragen totdat de nieuwe wet van kracht wordt (beoogd is per 1 augustus 2015), op voldoende kwalitatief niveau uitgevoerd kunnen worden. Met name voor de periode tussen 1 januari en 1 augustus 2015 is nog grote onduidelijkheid over de inrichting van werkprocessen. Dit geldt dus ook voor het kenniscentrum PMLF. Dit kenniscentrum informeert de leerbedrijven en andere relaties via een aparte informatiebulletin over de komende veranderingen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *