Spaarnesant stapt over naar raad van toezicht model

De gemeenteraad van Haarlem heeft in haar laatste vergadering voor de verkiezingen ingestemd met een statutenwijziging van de stichting Spaarnesant voor openbaar primair onderwijs. De wijziging houdt in dat er gewerkt gaat worden overeenkomstig het raad van toezichtmodel. De huidige algemeen directeur wordt de nieuwe bestuurder. De besluitvorming heeft lange tijd op zich laten wachten, maar door dit besluit kan de scheiding tussen bestuur en intern toezicht verder geoptimaliseerd worden, zoals bedoeld in de wet Goed bestuur, goed onderwijs.
Klik hier voor de raadstukken (agendapunt 18).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *