Arbeidsmarktperspectieven technisch opgeleiden onverminderd goed

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht heeft het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’ gepubliceerd. De kansen voor mensen om werk te vinden, wordt vooral bepaald door de vervangingsvraag. Nieuwe banen door groei van de werkgelegenheid doen zich niet voor; er is zelfs sprake van een kleine krimp.

In de technische sector kunnen de meeste technisch opgeleiden nog steeds goed aan de bak, zij het het perspectief door de lage economisch groei en het feit dat mensen langer doorwerken iets minder gunstig is. In een aantal subsectoren, vooral de ‘harde’ technische beroepen, is het arbeidsmarktperspectief onverminderd goed. Voor werkgevers betekent dat zij ernstige knelpunten ervaren bij het werven van technisch geschoold personeel.Klik hier voor het rapport.

De uitkomst van de prognoses laat zien dat het noodzaak blijft om er voor te zorgen dat voldoende jongeren een technische opleiding kiezen. TechniekTalent.nu trekt er hard aan. Via het TechniekPact wordt getracht om tot meer afstemming te komen. Juist door samen op te trekken en via gerichte, met elkaar samenhangende, interventies zijn jongeren zeker te interesseren voor een technische opleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *