Geactualiseerd advies SBB over vierjarige mbo-4 kwalificaties

SBB heeft de minister een geactualiseerd advies gestuurd over welke opleidingen vierjarig moeten zijn. Door de invoering van Focus op Vakmanschap behoeft de eerder aangeboden lijst (advies februari 2012) aanpassing. Dit heeft te maken met enerzijds het uitstel van de herziening van de kwalificatiedossiers en anderzijds het invoeren van intensivering onderwijstijd. Dat is op zich niet onlogisch. Voortschrijdend inzicht, nieuwe regelgeving en dynamiek op de arbeidsmarkt zijn aanleiding om de eerste lijst bij te stellen. Wat opvalt in de begeleidende brief van SBB aan de minister, is dat er nu al een nieuw advies wordt aangekondigd over deze materie. De opleidingen die dan op de lijst staan moeten echt een nominale studieduur krijgen van vier jaar. Om die reden verzoekt SBB de minister nu al om afwijkingen van de studieduur voor die opleidingen te verbieden. Ik vind dat een opmerkelijke passage in de brief. Het roept bij mij vragen op over de effectiviteit van SBB-besluiten. Blijkbaar is het dus mogelijk dat als SBB een advies opstelt, een van de partijen die deelnemen in SBB of een organisatie die aangesloten is bij een van die partijen, zich niet gebonden weet aan het betreffende advies. Bij de volgende lijst wordt het dus interessant te kijken welke opleidingen nog een nominale studieduur van vier jaar houden, omdat dat ook inzicht zal opleveren over de krachtsverhoudingen binnen SBB-verband.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *