De laatste Digitale nieuwsbrief van SIC

Toch wel om even bij stil te staan…. De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) heeft tijdens het Nationaal Industrie Debat op 2 oktober haar belangrijkste taken aan TechniekTalent.nu overgedragen. En nu stopt de digitale nieuwsbrief.In de nieuwsbrief kondigt SIC het als volgt aan.

Sinds 2000 verspreidt SIC een nieuwsbrief waarin u kunt lezen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van industriebeleid. Het bestuur van SIC droeg op 2 oktober 2013 haar belangrijkste taken over aan Techniek Talent.Nu omdat ze van mening is dat de doelen bereikt zijn. Nu is het zaak industriebeleid op de agenda te houden. Dat gaat TT.Nu verder oppakken. SIC handelt nog 2 lopende zaken af te weten de leerstoel en het bevorderen van de status van de industrie. In deze laatste nieuwsbrief nog een keer aandacht voor enkele activiteiten van SIC. Het bestuur van SIC dankt iedereen die actief bijdroeg aan haar activiteiten en hen die interesse toonden. Binnenkort zal de website gecomprimeerd worden. Doe er nu nog uw voordeel mee. Meer nieuws, wetenswaardigheden, onderzoeksresultaten, informatie over bijeenkomsten, etcetera vindt u op www.industriebeleid.nl.

SIC bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *