Innovatiepolitiek.

De titel van het proefschrift Innovatiepolitiek. Een reconstructie van het innovatiebeleid van het ministerie van EZ van 1976 tot en met 2010 van Evert-Jan Velzing geeft exact aan waar zijn onderzoek over gaat.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Op welke manier kwam het innovatiebeleid van het ministerie van EZ tot stand?

Velzing identificeert zeven hoofdlijnen die de rode draad vormen van het EZ-innovatiebeleid van 1976 tot en met 2010:
1. De opkomst van het innovatiebeleid.
2. Overheersing van technologisch gericht R&D-beleid.
3. Discussie over de verhouding tussen generiek en specifiek beleid.
4. De invloed van lobbyactiviteiten op het identificeren van sterke gebieden.
5. Toenemende nadruk op samenwerking.
6. Steeds verdere scheiding tussen maken en uitvoeren van beleid.
7. Pogingen om het innovatiebeleid transparanter te maken.

Vanuit de noodzaak en het belang van langetermijnvisie en consistentie doet Velzing ook zeven aanbevelingen, die er toe moeten leiden dat met een actieve rol een slimme overheid aanjager van innovatie kan zijn.

Velzing promoveerde op 21 november 2013 aan de Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor een samenvatting van het proefschrift.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *