Audits bij innovatieprojecten; wat laten ze zien en wat dragen ze bij?

In de studie ‘Audits bij innovatieprojecten; wat laten ze zien en wat dragen ze bij?’ kijkt Niek van den Berg op verzoek van Het Platform Beroepsonderwijs terug op de laatste jaren auditing van de innovatiearrangementen.

Uit de analyses komt naar voren dat de auditcommissie kritisch is over de voortgang van de projecten: het merendeel scoort gematigd. De commissie is ook kritisch over het eigenaarschap en het concept van de projecten; lager nog zijn de scores op de andere sleutels. Voor zover een vergelijking met eerdere jaren te maken is, zijn de oordelen van de huidige auditcommissie over het geheel genomen negatiever. Een valide vergelijking wordt onder meer gehinderd door de veranderde hantering van de Vijf sleutels door zowel de projecten als commissie; door mogelijke veranderingen in het spanningsveld tussen goedgekeurde projectaanvragen, de daarin geformuleerde projectdoelen en de waarderende benadering van de auditcommissie; en door mogelijke wijzigingen wat betreft de snelheid in de opstartfase en kwaliteit van projecten in vergelijking met eerdere jaren.

De conclusie uit het onderzoek is dat innovatie binnen het beroepsonderwijs nog steeds lastig is te organiseren en realiseren. De afgelopen jaren is de innovatiekracht bovendien stevig onder druk komen te staan van ontwikkelingen in onderwijsbeleid en economie. Dit maakt dat het eigenaarschap, het centrale concept, de aanpak, de resultaten en het leren binnen projecten naar het oordeel van de auditcommissie in veel gevallen nog steeds verbetering behoeft, evenals de ondersteuning van de projecten met onderzoek. Verder is een conclusie dat de projecten doorgaans duidelijk baat hebben bij de inbreng van de auditcommissie. Onafhankelijke externe experts kunnen gezien hun bijzondere positie duidelijk meerwaarde bieden om de leercyclus te versterken en verbeterpunten daadwerkelijk op te pakken. Voor de toekomst zal onderwijsinnovatie steeds een goede integrale bezinning op ambities en beleid vragen, zowel landelijk als op regionaal niveau tussen en binnen organisaties.
Onderwijs en bedrijfsleven zijn nog nadrukkelijker dan voorheen op elkaar aangewezen. Wanneer (beperkte of vergaande) innovatieambities zijn bepaald, zijn de belangrijkste drie aandachtspunten die het voorliggende rapport meegeeft:
1) samenwerking in de regio met het oog op crossovers,
2) het betrekken van experts om tijdens de rit de focus te behouden en te versterken en
3) andere vormen van professionalisering ten dienste van de innovatiekracht in het beroepsonderwijs, waaronder inzet van de (herijkte) Vijf sleutels.

bron: Het Platform Beroepsonderwijs

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *