Digitaal kenniscentrum ambachtseconomie

Tijdens de behandeling van de begroting van EZ is vrij uitvoerig gesproken over een op te richten kenniscentrum voor de ambachtseconomie. De minister van EZ Kamp gaf duidelijk aan dat het stoppen van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) een wens van de Kamer was. De publieke taken van het HBA worden overgeheveld naar EZ. Voor de private activiteiten, die het HBA uitvoerde, moeten de branches zelf het initiatief nemen. Het digitaal kenniscentrum ambachtseconomie zoals dat vanuit het HBA voorgesteld wordt als private activiteit en als pilot draait voor de voetverzorging, hoeft daarbij niet op geld te rekenen van de minister, zo meldde Kamp tijdens de begrotingsbehandeling.

De PvdA heeft een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken om de verdere uitrol van het initiatief in de voetverzorging over de andere tientallen branches in de ambachtssector tijdelijk te ondersteunen. In een reactie gaf Kamp aan dat hij bereid is om dat overleg te voeren, waarbij het overleg gericht zal zijn op de vraag hoe de bestaande publieke voorlichtings- en adviseringsstructuur behulpzaam kan zijn bij deze activiteit van het hoofdbedrijfschap voor de ambachten.

Met deze zeer beperkte overheidsondersteuning is het vraag of het digitaal kenniscentrum in staat zal zijn een verdienmodel te ontwikkelen, dat duurzaam is. Of anders geformuleerd: krijgt het digitaal kenniscentrum, wat niet meer lijkt te zijn dan een internet portal, het voor elkaar  een zodanig aanbod te hebben waarmee voldoende middelen uit de markt gehaald kunnen worden om in stand te blijven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *