Regionaal investeringsfonds mbo

In het Nationaal Techniekpact 2020 dat op 13 mei jl. getekend is, wordt een
Regionaal investeringsfonds voor het mbo aangekondigd. Met het Regionaal investeringsfonds mbo wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren door duurzame publiek-private samenwerking te stimuleren. Het  fonds biedt tegelijk de mogelijkheid tot profilering van de mbo-instelling. Dit vereist afstemming met het onderwijsaanbod van vmbo-scholen, andere mbo-instellingen en hogescholen in de regio.

In de brief aan de Tweede Kamer schetst de minister de contouren van de regeling.De brief moet beschouwd worden als een startschot voor de regeling. In  het voorjaar van 2014 zal de subsidieregeling voor het Regionaal investeringsfonds mbo worden gepubliceerd, zodat de eerste voorstellen nog voor het studiejaar 2014/2015 subsidie kunnen ontvangen.

Hoewel de regeling zich sterk focust op de regio, is het (gelukkig) ook mogelijk om zonder bijdrage vanuit regionale overheden een aanvraag in te dienen voor het investeringsfonds, bijvoorbeeld voor meer landelijk georiënteerde sectoren. Wanneer daarbij ook de kleinschalige specialistische vakopleidingen in beeld, zal bezien moeten worden of de voorwaarden dan niet te straks zullen worden om überhaupt in aanmerking te komen voor een subsidie uit dit fonds.

.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *