Minister Asscher blij met indiening Sectorplan voor de Procesindustrie

Het sectorplan is begin deze maand ingediend bij het ministerie van SZW door het Kenniscentrum PMLF in opdracht van de sociale partners in de procesindustrie AWVN, FNV, CNV Vakmensen en VNCI. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, liet vandaag weten blij te zijn dat sociale partners in de Procesindustrie snel zijn gekomen tot een voorstel voor een sectorplan voor de Procesindustrie. 

Het Sectorplan richt zich op het verminderen van de verwachte tekorten aan vakmensen, onder andere door het versneld opleiden met baangarantie van 200 jongeren en het creëren van 750 extra leerwerkbanen.
Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de procesindustrie,
bijvoorbeeld door middel van scholing voor 1000 medewerkers en het uitvoeren van
loopbaan- en gezondheidschecks is het tweede speerpunt van het sectorplan. De
procesindustrie bestaat onder andere uit de chemische industrie, voedings- en
genotmiddelenindustrie, textiel- en papierindustrie en de metallurgische industrie. Vanaf
nu tot aan 2020 wordt er jaarlijks een tekort van 900 procesoperators (vaak ook VAPRO
operators genoemd) verwacht.

Sectorplan voor de Procesindustrie
In het kader van het Sociaal Akkoord en de plannen van het Kabinet gaven de sociale
partners in de Procesindustrie opdracht aan Kenniscentrum PMLF en Opleidingsfonds OVP om tot een sectorplan voor de Procesindustrie te komen, mede ondersteund door SBCM (A+O fonds voor de Sociale Werkvoorziening) en VAPRO. Het sectorplan heeft als doel het verminderen van het tekort aan vakmensen en het verbeteren van de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers in de procesindustrie. Op vrijdag 1 november is dit
sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vandaag
heeft minister Lodewijk Asscher laten weten blij te zijn met het plan. Met het plan is circa
€ 35 miljoen gemoeid. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de sectorale
organisaties in samenwerking met SBCM, branche-opleider VAPRO en samenwerkende
scholen. CNV Vakmensen gaat de nieuwe werknemers begeleiden in de start fase van hun carrière om het rendement van opleiden en betreden van de arbeidsmarkt succesvoller te maken. “De vakbond zal in de toekomst meer en meer partner en adviseur van werknemers worden, de chemie is een pilot” aldus Henk van Beers, bestuurder CNV Vakmensen.

“Ik heb vernomen dat sectorale sociale partners een sectorplan hebben ingediend voor de
Procesindustrie, waarin via om- en bijscholing mensen aan het werk worden geholpen en
gehouden. Het plan is door het ministerie in behandeling genomen en wordt zo snel
mogelijk beoordeeld. Ik hoop dat dit voorbeeld om gezamenlijk een plan te maken ook door
andere sectoren en regio’s wordt gevolgd.” aldus Lodewijk Asscher, minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
In het sectorplan zijn, naast algemene maatregelen ter bestrijding van de verwachte
personeelstekorten, ook specifieke maatregelen ten behoeve van jongeren opgenomen,
waaronder het versneld opleiden van werkeloze jongeren met baangarantie. Daarnaast is er ook aandacht voor 50 plussers, één van de speerpunten van FNV, en mensen met een
arbeidshandicap. Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden voor de sector worden
er zo’n 1500 gezondheidschecks en 200 loopbaanchecks ontwikkeld en uitgevoerd en wordt er voor het bedrijfsleven een methodiek duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Op- en
bijscholing van circa 1000 vakmensen is eveneens een belangrijke component in het
sectorplan. Het sectorplan voorziet hiermee in een combinatie van crisismaatregelen en
maatregelen die op (middel)lange termijn bijdragen aan het duurzaam behoud en instroom
van mensen voor de arbeidsmarkt.

Over Kenniscentrum PMLF en de procesindustrie
Kenniscentrum PMLF is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Procestechniek, Operationele techniek, Media en Laboratoriumtechniek. Kenniscentrum PMLF vormt de schakel tussen het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de overheid en heeft tot doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs.

De procesindustrie is met 2200 vacatures in 2013 een kansrijke sector. Er werken circa
300.000 mensen, waarvan ruim 145.000 vakmedewerkers. Zij werken in ongeveer 4.000
bedrijven. Jaarlijks wordt er € 124 miljard bijgedragen aan het BNP. Tot de procesindustrie
behoren de brede chemische industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, tapijt- en
textielindustrie, papierindustrie, metallurgische industrie en bouwmaterialenindustrie. Ook
de productie van energie en de afvalverwerking behoren tot de procesindustrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *