Energiebesparing door de industrie verdient een steviger prikkel

De Vereniging van ondernemers in het thermische isolatiebedrijf (VIB), waar ik onafhankelijk voorzitter van ben, heeft de vaste kamercommissie van economische zaken en klimaat een brief gestuurd. In deze brief pleit de VIB voor meer en steviger prikkels in het overheidsinstrumentarium die de industriële bedrijven dwingen ook de ‘winst-pakkers’ voor het klimaat in hun bedrijfsvoering door te voeren. In het bijzonder pleit de VIB ervoor dat de wettelijke verplichting voor energiebesparing ook van toepassing wordt op de grootste emittenten van CO2, de bedrijven die onder het EU-ETS vallen en dat concrete isolatie-maatregelen opgenomen worden als ‘erkende maatregel’ voor de procesindustrie.

Met betere isolatie van leidingen, wanden en daken van verwarmde opslagtanks en andere installaties valt er in de industrie een enorme energiebesparing te realiseren en daarmee ook een vermindering van de CO2 uitstoot. Deze maatregelen zijn relatief eenvoudig en verdienen zich meestal snel terug. Want de beste manier van energiebesparing is door energie niet te gebruiken.
Klik hier voor de brief en de bijlagen op de website van de VIB.