Besluitvorming behoud van kleinschalig specialistisch vakmanschap in laatste fase

In vervolg op de update die ik onlangs heb gegeven heeft de minister van OCW de vragen beantwoord van de verschillende fracties van de Eerste Kamer. Hiermee lijkt een oplossing te zijn gerealiseerd voor de DHTA en de opleidingen die er gegeven worden en voor het meld- en expertisepunt.

Update Behoud van kleinschalig specialistisch beroepsonderwijs

Het behoud van het (kleinschalig) specialistisch beroepsonderwijs is een onderwerp dat al geruime tijd de aandacht vraagt. Directe aanleiding is het wetsvoorstel dat de overdracht van wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB regelt. Tot op heden is het nog niet adequaat geregeld. In dit bericht staat een korte update van de ontwikkelingen. Lees verder