Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?

Volgens de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 stroomt maar liefst 42% van de
schoolverlaters met een technische opleiding door naar een niet-technisch beroep.
Niet duidelijk is welke motieven daarbij een rol spelen. SEOR heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de achtergrond en motieven waarom technisch opgeleiden aan de slag gaan in een niet-technisch beroep. Lees verder

Kabinetsreactie op SER-advies Handmade in Holland

Het kabinet heeft vrijdag 23 mei de beleidsreactie op het SER-advies Handmade in Holland. Vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie vastgesteld. In de reactie gaat het kabinet uitvoerig in op de rol die het onderwijs kan spelen bij het behoud van het specialistisch vakmanschap.  Lees verder

Beoordelingscommissie Regionaal investeringsfonds mbo bekend

Voor de beoordeling van de ingediende aanvragen is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld die  de minister van OCW adviseert over de beoordeling van de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de Regeling Regionaal investeringsfonds mbo. Lees verder

Kleine unieke opleiding steeds verder in de knel

Kleine unieke opleidingen worden door de jaren heen alleen maar kleiner en steeds
moeilijker uitvoerbaar. Dit signaal komt luid en duidelijk binnen bij het Meldpunt
Bedreigde Opleidingen en Beroepen waar inmiddels 71 beroepsgroepen gemeld zijn.
Deze verontrustende trend is duidelijk zichtbaar in de Monitor van SOS Vakmanschap
2014, waarvan voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag het eerste
exemplaar overhandigt aan minister Jet Bussemaker van OCW. Lees verder