Commentaar op Internetconsultatie over Wet overgang taken kenniscentra

Het wetsvoorstel regelt o.a:

  • De wettelijke taken en de bekostiging van kenniscentra worden beëindigd.
  • De minister kan een rechtspersoon aanwijzen en deze belasten met de huidige wettelijke taken van de kenniscentra, waaronder:
  • Voorstellen doen voor kwalificatiedossiers
  • De kwaliteit van leerbedrijven in de mbo- /vo-sector beoordelen. Lees verder