Transitie van kenniscentra naar SBB

Door de voorgenomen bezuiniging op de kenniscentra vindt er een groot transitieproject plaats, waarbij de wettelijke taken van de kenniscentra overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De minister heeft de besturen van kenniscentra een  brief gestuurd waarin ze enige duidelijkheid verschaft. Lees verder

Arbeidsmarktperspectieven technisch opgeleiden onverminderd goed

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht heeft het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’ gepubliceerd. De kansen voor mensen om werk te vinden, wordt vooral bepaald door de vervangingsvraag. Nieuwe banen door groei van de werkgelegenheid doen zich niet voor; er is zelfs sprake van een kleine krimp. Lees verder