Innovatie in de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt?

Eind vorig jaar ging de minister van OCW in een brief (16 december 2013) aan de Tweede Kamer in op de heroriëntatie van de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Deze heroriëntatie is nodig omdat de overheid in het regeerakkoord had afgesproken het budget beschikbaar voor de uitvoering van de wettelijke taken met € 80 miljoen te korten, een bezuiniging van ongeveer 75%! Lees verder