Kwetsbaarheid specialistisch vakmanschap

Vorige week verscheen een sectoranalyse van het UWV over het specialistisch vakmanschap. De hoofdconclusie is dat de dalende tendens van de instroom in specialistische vakopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs kan leiden tot tekorten aan vakmensen, zeker als de economie aantrekt. Met deze conclusie wordt ook duidelijk dat opleidingen voor specialistisch vakmanschap en zeker die voor het kleinschalig specialistisch vakmanschap a-typisch zijn. Want hoe komt het dat er een een daling is, terwijl in het algemeen in het middelbaar beroepsonderwijs er sprake is van een toenemend aantal studenten? Lees verder