Digitaal kenniscentrum ambachtseconomie

Tijdens de behandeling van de begroting van EZ is vrij uitvoerig gesproken over een op te richten kenniscentrum voor de ambachtseconomie. De minister van EZ Kamp gaf duidelijk aan dat het stoppen van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) een wens van de Kamer was. De publieke taken van het HBA worden overgeheveld naar EZ. Voor de private activiteiten, die het HBA uitvoerde, moeten de branches zelf het initiatief nemen. Lees verder

Regionaal investeringsfonds mbo

In het Nationaal Techniekpact 2020 dat op 13 mei jl. getekend is, wordt een
Regionaal investeringsfonds voor het mbo aangekondigd. Met het Regionaal investeringsfonds mbo wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren door duurzame publiek-private samenwerking te stimuleren. Lees verder

Minister Asscher blij met indiening Sectorplan voor de Procesindustrie

Het sectorplan is begin deze maand ingediend bij het ministerie van SZW door het Kenniscentrum PMLF in opdracht van de sociale partners in de procesindustrie AWVN, FNV, CNV Vakmensen en VNCI. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, liet vandaag weten blij te zijn dat sociale partners in de Procesindustrie snel zijn gekomen tot een voorstel voor een sectorplan voor de Procesindustrie.  Lees verder