Beroepsonderwijs is publiek private samenwerking

Het hedendaagse middelbaar beroepsonderwijs is een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking. In de uitvoering is het bedrijfsleven volop aanwezig. Het zorgt voor stage en leerwerkplekken en beoordeelt de studenten mede tijdens de beroepspraktijkvorming. Bij het bepalen van de inhoud van het mbo trekken onderwijs en sectoraal bedrijfsleven gezamenlijk op bij het ontwikkelen en vaststellen van de kwalificatiedossier. Lees verder