Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is  op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Het onderzoek is een goede opsteker om ook zorgvuldig om te gaan met het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Al jaren is het bekend dat de baankansen voor werkenden in dit type vakmanschap heel goed zijn, terwijl de uitval uit de opleiding vaak gering is. Het zijn gemotiveerde studenten en werknemers.

Doorstroom mbo naar hbo

Afgelopen week even volop in het nieuws. De doorstroom vanuit het mbo naar het hbo blijft achter en studenten doen er langer om een hbo opleiding af te ronden. De aanleiding voor dit nieuws was de publicatie van het studie van Sociaal Cultureel Planbureau Studiekeuze en studieloopbanen hoger onderwijs: veel wikken en wegen. Lees verder

Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo

Ruim anderhalf jaar na de start van dit kabinet heeft de minister van OCW haar visie op het mbo bekend gemaakt. De titel Ruim baan voor vakmanschap: een toekomst gericht mbo suggereert dat er flinke veranderingen op stapel staan voor het mbo, de minister heeft ambitie. Dat blijkt mee te vallen. Lees verder

Commentaar op Internetconsultatie over Wet overgang taken kenniscentra

Het wetsvoorstel regelt o.a:

  • De wettelijke taken en de bekostiging van kenniscentra worden beëindigd.
  • De minister kan een rechtspersoon aanwijzen en deze belasten met de huidige wettelijke taken van de kenniscentra, waaronder:
  • Voorstellen doen voor kwalificatiedossiers
  • De kwaliteit van leerbedrijven in de mbo- /vo-sector beoordelen. Lees verder

Transitie van kenniscentra naar SBB

Door de voorgenomen bezuiniging op de kenniscentra vindt er een groot transitieproject plaats, waarbij de wettelijke taken van de kenniscentra overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De minister heeft de besturen van kenniscentra een  brief gestuurd waarin ze enige duidelijkheid verschaft. Lees verder