Regionaal investeringsfonds MBO: toekenningen tweede ronde 2017

9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging  krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen  komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo . Lees verder

Vakbeurs Energie – Seminar VIB op 6 oktober 2016

Op 4, 5 en 6 oktober 2016 vond de Vakbeurs Energie plaats. De VIB en de OOI waren met een stand aanwezig.

20161006_160203 George Kruithof

Jan Zanen (links) namens de VIB en George Kruithof namens de OOI.

Beide organisaties verzorgden samen met partners op donderdagmiddag 6 oktober een seminar over energiebesparing. In de aanloop naar het seminar sprak ik me uit over de winst van goede isolatie en het belang van meer samenwerking in de keten (klik hier).

Lees verder voor een (foto)impressie van de seminars. Lees verder

Opbrengsten van het Innovatiearrangement

Wat hebben de innovatiearrangementen de afgelopen jaren bijgedragen aan de vernieuwing van het beroepsonderwijs?

In een nieuwe filmproductie kijken de voorzitters van de auditcommissie samen en de projectdirecteur terug op twaalf jaar vernieuwen in het vmbo, mbo en hbo.

Het houden van audits halverwege de innovatieprojecten bleek een sterk instrument om de projecten gericht te houden. In dit artikel blikken vier auditoren terug.

In de laatste Innovisier is een overall overzicht te vinden.

VIB werkt mee aan de uitzending van Doe Maar Duurzaam

In (inter)nationaal verband is er discussie over energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. Daarbij wordt tot op heden vooral ingezet op nieuwe technologieën, terwijl er veel winst te behalen is bij het tegengaan van energieverspilling. De beste besparing krijg je namelijk door minder energie te verbruiken. Technische isolatie is daarbij de weg die moet worden ingeslagen. Lees verder