Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs

MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hebben met de Tien bouwstenen hun visie gegeven over de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Het is een interessante bijdrage aan de discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs. Er zitten ook een aantal opvallende zaken in. Lees verder

Nationaal Onderwijsakkoord 2013

Onderwijskoepels, vakbonden en overheid hebben een nationaal onderwijsakkoord getekend. Met het akkoord wordt aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd. Met het akkoord gaat gepaard met een investering van 689 miljoen euro. Klik hier voor het principe-akkoord. Lees verder