VIB werkt mee aan de uitzending van Doe Maar Duurzaam

In (inter)nationaal verband is er discussie over energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. Daarbij wordt tot op heden vooral ingezet op nieuwe technologieën, terwijl er veel winst te behalen is bij het tegengaan van energieverspilling. De beste besparing krijg je namelijk door minder energie te verbruiken. Technische isolatie is daarbij de weg die moet worden ingeslagen. Lees verder

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april als hamerstuk afgedaan. SBB bereidt nu in samenwerking met de ministeries van OCW en EZ de statutenwijziging en het bestuursreglement voor. De minister moet deze documenten goedkeuren voordat zij SBB zal aanwijzen als samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken bpv, kwalificeren & examineren en arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie uitvoert. Lees verder

Besluitvorming behoud van kleinschalig specialistisch vakmanschap in laatste fase

In vervolg op de update die ik onlangs heb gegeven heeft de minister van OCW de vragen beantwoord van de verschillende fracties van de Eerste Kamer. Hiermee lijkt een oplossing te zijn gerealiseerd voor de DHTA en de opleidingen die er gegeven worden en voor het meld- en expertisepunt.

Update Behoud van kleinschalig specialistisch beroepsonderwijs

Het behoud van het (kleinschalig) specialistisch beroepsonderwijs is een onderwerp dat al geruime tijd de aandacht vraagt. Directe aanleiding is het wetsvoorstel dat de overdracht van wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB regelt. Tot op heden is het nog niet adequaat geregeld. In dit bericht staat een korte update van de ontwikkelingen. Lees verder

Beleidsreactie minister OCW over kleinschalige specialistische beroepsonderwijs

Met de beleidsreactie wil de minister uitvoering geven aan haar uitgangspunt dat kleine unieke opleidingen voor Nederland behouden blijven. Al eerder was bekend geworden dat er structureel € 75 mln beschikbaar komt voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen (waaronder kleine, unieke opleidingen). Door dit als nieuws te brengen is de discussie over andere onderdelen uit de beleidsreactie behoorlijk positief ‘geframed’. Lees verder

Behandeling wetsvoorstel overgang van de wettelijke taken van kenniscentra naar SBB: nota nav het verslag

Schreef ik op 25 oktober nog over het verslag, waarin de Tweede Kamerleden hun vragen stelden over het wetsvoorstel. De vragen zijn beantwoord in de nota nav het verslag, die op 3 november naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister maakt haast, en terecht. Lees verder