Premier Rutte en minister Asscher steunen sectorplan kleinschalig specialistisch vakmanschap

Er komt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan kleinschalig specialistische vakmanschap. Minister-president Rutte en minister Asscher hebben dat bekendgemaakt tijdens de ontvangst uit de handen van de voorzitter van SVGB van het sectorplan voor kleinschalig specialistisch vakmanschap.Overhandiging sectorplan SVGB

Lees verder

Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?

Volgens de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 stroomt maar liefst 42% van de
schoolverlaters met een technische opleiding door naar een niet-technisch beroep.
Niet duidelijk is welke motieven daarbij een rol spelen. SEOR heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de achtergrond en motieven waarom technisch opgeleiden aan de slag gaan in een niet-technisch beroep. Lees verder

Arbeidsmarktperspectieven technisch opgeleiden onverminderd goed

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht heeft het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’ gepubliceerd. De kansen voor mensen om werk te vinden, wordt vooral bepaald door de vervangingsvraag. Nieuwe banen door groei van de werkgelegenheid doen zich niet voor; er is zelfs sprake van een kleine krimp. Lees verder

Digitaal kenniscentrum ambachtseconomie

Tijdens de behandeling van de begroting van EZ is vrij uitvoerig gesproken over een op te richten kenniscentrum voor de ambachtseconomie. De minister van EZ Kamp gaf duidelijk aan dat het stoppen van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) een wens van de Kamer was. De publieke taken van het HBA worden overgeheveld naar EZ. Voor de private activiteiten, die het HBA uitvoerde, moeten de branches zelf het initiatief nemen. Lees verder

Minister Asscher blij met indiening Sectorplan voor de Procesindustrie

Het sectorplan is begin deze maand ingediend bij het ministerie van SZW door het Kenniscentrum PMLF in opdracht van de sociale partners in de procesindustrie AWVN, FNV, CNV Vakmensen en VNCI. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, liet vandaag weten blij te zijn dat sociale partners in de Procesindustrie snel zijn gekomen tot een voorstel voor een sectorplan voor de Procesindustrie.  Lees verder

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

NID20131002ATijdens het nationaal industrie debat heeft de voorzitter van TechniekTalent.nu de monitor Technische Arbeidsmarkt 2013, die door SEO in opdracht van TechniekTalent.nu is uitgevoerd, overhandigd aan Paul de Krom, aanjager TechniekPact, en aan Guido Landheer, directeur Topsectoren EZ. De hoofdconclusie van de monitor is dat de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid technisch bedrijfsleven onder druk staan door krapte op arbeidsmarkt. Lees verder