Energiebesparing door de industrie verdient een steviger prikkel

De Vereniging van ondernemers in het thermische isolatiebedrijf (VIB), waar ik onafhankelijk voorzitter van ben, heeft de vaste kamercommissie van economische zaken en klimaat een brief gestuurd. In deze brief pleit de VIB voor meer en steviger prikkels in het overheidsinstrumentarium die de industriële bedrijven dwingen ook de ‘winst-pakkers’ voor het klimaat in hun bedrijfsvoering door te voeren. In het bijzonder pleit de VIB ervoor dat de wettelijke verplichting voor energiebesparing ook van toepassing wordt op de grootste emittenten van CO2, de bedrijven die onder het EU-ETS vallen en dat concrete isolatie-maatregelen opgenomen worden als ‘erkende maatregel’ voor de procesindustrie.

Met betere isolatie van leidingen, wanden en daken van verwarmde opslagtanks en andere installaties valt er in de industrie een enorme energiebesparing te realiseren en daarmee ook een vermindering van de CO2 uitstoot. Deze maatregelen zijn relatief eenvoudig en verdienen zich meestal snel terug. Want de beste manier van energiebesparing is door energie niet te gebruiken.
Klik hier voor de brief en de bijlagen op de website van de VIB.

Isolatie Magazine 81 staat online

In deze uitgave van het Isolatie Magazine van de VIB, in samenwerking met OOI, NCTI en CINI, staan weer mooie artikelen en onderwerpen: over de toegevoegde waarde van thermisch isoleren, over TIPchecks, EIA en innovatie in de sector en over enkele projecten waar je trots op kunt zijn.

Klik hier voor het online magazine

Bezoek aan Combi Isolatie

Op vrijdag 22 maart bracht ik als voorzitter van de VIB een bezoek aan Combi Isolatie te Maarsen. Ik sprak er met Lous Sakkers en Ben Voorneveld, die beiden voor 50 procent eigenaar zijn van het bedrijf. Het bedrijf dat 55 jaar geleden is opgericht door de vader van Loes en ademt in alles nog de sfeer van een hecht familiebedrijf. Samen de schouders er onder en oog voor de werknemers als mens. Het bedrijf, waar zo’n 15 mensen werken, is actief in de utiliteitssector waar het naast enkele grote projecten, zoals RAI Hotel Amsterdam, D-pier Schiphol en diverse datacenters, ook veel kleine isolatieklussen uitvoert. Die vergen een grote mate van logistieke handigheid, omdat het de uitdaging voor het bedrijf is om deze opdrachten binnen een dag klaar te hebben. In het gesprek zijn de ontwikkelingen in de isolatiesector (o.a. prefab en lagere temperaturen bij verwarming) besproken, als ook de noodzaak om daar als bedrijf steeds alert op te zijn en het goede verhaal te vertellen aan en met de opdrachtgevers. Beide eigenaren van Combi Isolatie zijn het er over eens dat het gewenst is dat er voor de utiliteitssector een duidelijke richtlijn komt waaraan goede thermische isolatie moet voldoen.

Het was een leuk en informatief bezoek, dat ik afsloot met een korte rondleiding door het bedrijf.

Gezamenlijke aanpak corrosiepreventie en energiebesparing

De vereniging van ondernemers in de thermische isolatiebedrijf (VIB) heeft een brochure opgesteld waarin voorgesteld wordt om op basis van het onderhoudsplan van de fabriek te werken aan een gecombineerde benadering van het bestrijden van onzichtbare corrosie in industriële installaties en het besparen van energie.
Lees verder