Opbrengsten van het Innovatiearrangement

Wat hebben de innovatiearrangementen de afgelopen jaren bijgedragen aan de vernieuwing van het beroepsonderwijs?

In een nieuwe filmproductie kijken de voorzitters van de auditcommissie samen en de projectdirecteurĀ terug op twaalf jaar vernieuwen in het vmbo, mbo en hbo.

Het houden van audits halverwege de innovatieprojecten bleek een sterk instrument om de projecten gericht te houden. In dit artikel blikken vier auditoren terug.

In de laatste Innovisier is een overall overzicht te vinden.

Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs

MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hebben met de Tien bouwstenen hun visie gegeven over de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Het is een interessante bijdrage aan de discussie over de toekomst van het beroepsonderwijs. Er zitten ook een aantal opvallende zaken in. Lees verder