Stichting Examenkamer wordt de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor kwaliteitsborging EVC

Het Nationaal Kenniscentrum EVC is per 1 januari 2016 van start gegaan als de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het valideren van persoonlijke kennis en kunde die via de arbeidsmarktroute is verkregen. Dit centrum is opgericht door de stichting Examenkamer, die daarmee de nieuwe uitvoeringsorganisatie is voor de kwaliteitsborging EVC. Lees verder

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april als hamerstuk afgedaan. SBB bereidt nu in samenwerking met de ministeries van OCW en EZ de statutenwijziging en het bestuursreglement voor. De minister moet deze documenten goedkeuren voordat zij SBB zal aanwijzen als samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken bpv, kwalificeren & examineren en arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie uitvoert. Lees verder

Besluitvorming behoud van kleinschalig specialistisch vakmanschap in laatste fase

In vervolg op de update die ik onlangs heb gegeven heeft de minister van OCW de vragen beantwoord van de verschillende fracties van de Eerste Kamer. Hiermee lijkt een oplossing te zijn gerealiseerd voor de DHTA en de opleidingen die er gegeven worden en voor het meld- en expertisepunt.

Beleidsreactie minister OCW over kleinschalige specialistische beroepsonderwijs

Met de beleidsreactie wil de minister uitvoering geven aan haar uitgangspunt dat kleine unieke opleidingen voor Nederland behouden blijven. Al eerder was bekend geworden dat er structureel € 75 mln beschikbaar komt voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen (waaronder kleine, unieke opleidingen). Door dit als nieuws te brengen is de discussie over andere onderdelen uit de beleidsreactie behoorlijk positief ‘geframed’. Lees verder

Behandeling wetsvoorstel overgang van de wettelijke taken van kenniscentra naar SBB: nota nav het verslag

Schreef ik op 25 oktober nog over het verslag, waarin de Tweede Kamerleden hun vragen stelden over het wetsvoorstel. De vragen zijn beantwoord in de nota nav het verslag, die op 3 november naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister maakt haast, en terecht. Lees verder