Wetsvoorstel Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 18 januari het wetsvoorstel Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen aangenomen.
Voor opleidingen voor het specialistisch vakmanschap een belangrijke stap voor het in stand houden van de mbo-opleiding.  Lees verder

Regionaal Investeringsfonds MBO verlengd tot en met 2018

De samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs in de regio krijgt een nieuwe impuls. In een brief aan de Tweede Kamer beoordeelt minister Bussemaker het effect van het Regionaal Investeringsfonds en stelt zij aan €25 miljoen beschikbaar om het regionaal investeringsfonds met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn. Lees verder

Premier Rutte en minister Asscher steunen sectorplan kleinschalig specialistisch vakmanschap

Er komt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan kleinschalig specialistische vakmanschap. Minister-president Rutte en minister Asscher hebben dat bekendgemaakt tijdens de ontvangst uit de handen van de voorzitter van SVGB van het sectorplan voor kleinschalig specialistisch vakmanschap.Overhandiging sectorplan SVGB

Lees verder

Beoordelingscommissie Regionaal investeringsfonds mbo bekend

Voor de beoordeling van de ingediende aanvragen is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld die  de minister van OCW adviseert over de beoordeling van de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria zoals beschreven in de Regeling Regionaal investeringsfonds mbo. Lees verder

Regionaal investeringsfonds mbo

In het Nationaal Techniekpact 2020 dat op 13 mei jl. getekend is, wordt een
Regionaal investeringsfonds voor het mbo aangekondigd. Met het Regionaal investeringsfonds mbo wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren door duurzame publiek-private samenwerking te stimuleren. Lees verder